Tady se dozvíte aktuality týkající se našeho spolku.
Příspěvky jsou seřazeny tak, že nahoře jsou nejnovější.

Čas pro odevzdání povolenek a sumářů

00
Dny
00
hodiny
00
Minut
00
Sekundy

Povolenky 2024

Výdej povolenek, stejně tak i placení na rok 2024 bude možné od 1.1.2024. Povolenky vydávají výdejci dle místních skupin. Jejich seznam je uveden v sekci o nás.
Přijímání nových členů a výdej jejich povolenek provádí pan předseda M. Kadlec.
Ceník ke stažení ZDE.

Upozornění

Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
v souvislosti s připravovaným vypuštěním a slovením nádrže Rychlovská v k.ú. Rychlov, rybářský revír Brtnice 1A v podzimních měsících z důvodu posouzení technického stavu vodního díla a provedení TBD, se s platností od 17. 6. 2023 stanovují Bližší podmínky výkonu rybářského práva následně:
1. počet a množství úlovků se upravuje dle podmínek stanovených platnou legislativou.
2. lovné míry ryb se upravují dle podmínek stanovených platnou legislativou.

Stanovené podmínky platí do odvolání !!!

Parkování a vjezd vozidel

Prosíme všechny rybáře, aby při navštěvování našich revírů dbali na to, aby se nevjíždělo motorovými vozidly mimo zpevněné cesty. Dochází k ničení majetku cizích osob i k porušování zákona. Parkovat je možno vedle těchto cest. Važme si naší krajiny a toho, že si ji v takovém rozsahu můžeme užívat.

Zrušení nádrže Vondráškovo v k.ú. Hvozd

Nádrž Vondráškovo se vyjímá z revíru Romže 3A, na tomto rybníčku již není možné provádět výkon rybářského práva!

Schůze MS Skřípov

Schůze místní skupiny Skřípov se uskuteční dne 15. 1. 2023 v 10 hodin v kulturním sále na Skřípově. Na místě bude možné odevzdat povolenky se sumáři a také zaplatit členství a povolenku. Tento rok je volební, tak prosíme zájemce, aby se nejpozději na začátku schůze nahlásili. Volby do místní skupiny i kandidáti do výboru MRS. Jako vždy hledáme lidi, kteří mají zájem pracovat a zvelebovat náš spolek.

Schůze MS Konice

Dne 13.2.2022 v 10:00  hodin se koná schůze místní skupiny Konice v klubovně pobočného spolku na ulici Vodní 293, Konice. 
Po skončení schůze bude možnost výdeje čl. známek a povolenek k lovu.

Schůze MS Skřípov

Dne 13.2.2022 se koná schůze místní skupiny Skřípov v kulturním sále na Skřípově v 9:00 hodin.

Placení.

Placení členství a povolenek se hradí v hotovosti u výdejce povolenek. K ceně povolenky je třeba připočíst 15 Kč za BPVRP na  MP revírech a 10 Kč za BPVRP na  P revírech.

Ceny povolenek.

Ceny povolenek, zápisného a členství a další dokumenty najdete na naší stránce  dokumenty/odkazy.

Odevzdání povolenky.

vyplnit na povinnost odevzdat povolenku a vyplněný sumář do 15.1.2022.

Vítejte!

Vítejte na našich nových stránkách PS Konice, doufáme, že se vám budou líbit a přehledně na nich najdete vše co budete potřebovat. Stránky jsou ještě ve výstavbě, tak děkujeme za trpělivost.